Månadens magasin

Läs online | Prenumerera här

Du är inte inloggad  Logga in / Ny användare

GAFFA

GAFFA utkommer som gratis magasin fördelat på hela landet med huvudvikt på de stora universitetsstäderna

Se GAFFA distribution karta här

GAFFA lanserades som Sveriges nya musikmagasin i 2010 och har på rekordtid intagit en stark position i musikvärlden med en upplaga på 40.000 magasin över hela landet.

GAFFA har positionen som Sveriges största och ledande musikmagasin genom en stark innehållsprofil med intensiv redaktionell täckning av både den lokala och internationella musikscenen. Magasinet kommer ut varje månad och distribueras gratis via universitet/högskolor, skivbutiker, caféer, spelställen, klädbutiker, biografer och bibliotek i hela landet. Dessutom skickas magasinet varje månad till våra prenumeranter och personer i musik- och mediabranschen.

GAFFA har funnits i Danmark sedan 1983 och har här en stark position med 185.000 läsare. Vi vet att våra läsare har ett personligt förhållande till GAFFA och stor tillit till vårt redaktionella innehåll. Våra läsare sparar GAFFA och läser den många gånger – vilket samtidigt betyder att de är lojala läsare som tar GAFFA med sig från sin ungdom – “musik fortsätter alltid att vara intressant”.

Specifika målgruppsbeskrivningar, prisanalyser och specifik info om målgruppen hittar du på media.GAFFA.se eller erhålls vid kontakt med vår annonsavdelning på [email protected] – Telefon 031 711 59 00

Settings:
Download vår .joboptions-fil och ICC-profile.

GAFFA-logo:
Download vår logo (zip-fil)

 

Annons-formatPris
Textsida
2/1 (uppslag) 49.000,-
1/1 sida 28.000,-
1/2 sida 16.000,-
1/3 sida 10.000,-
1/4 sida 8.000,-
Rubriker: konsert m.m.
Rubrikannons, 4-färg pr. spalt-mm. 18,50
   
Tillägg
Begärd placering +10%
Sidan 2 och 5 +25%
Baksida +50%

Leveransdatum 2015:

 

Månad Utgivingsdatum Annonsbokning Materialdag
Januari  07/01 05/12-2014 11/12-2014
Februari 30/01 09/01 14/01
Mars  27/02 06/02 11/02
April  27/03 06/03 11/03
Maj + Festivalguide 30/04 10/04 15/04
Juni  29/05 08/05 13/05
Juli 26/06 04/06 10/06
Augusti 07/08 17/07  22/07 
September  04/09 14/08 19/08
Oktober  02/10 11/09 16/09
November  30/10 09/10 14/10
December  27/11 06/11 11/11
Januari 2016 07/1-2016 05/12-2015 10/12-2015
Februari 2016 30/1-2016 09/01-2016 14/01-2016

Beräkna Annonspris

Välj format och annonsformat och se vad din annons på GAFFAs rubriksidor kostar.
Bredd:
Höjd:
Typ:
Antal indrag:
Pris per. utgåva
Beställ annonsen

Läs mediaplan som E-pages eller PDF

GAFFAs media-nyhetsbrev

GAFFAs media nyhetsbrev påminner om kommande nummer, special bilagor, deadlines osv.
Email
Namn
Företag

kontakta oss

Per Lundberg
Per Lundberg
General manager
Office: +46 31711 5900
Mobile: +46 73543 5966
E-mail
John Adolfsson
John Adolfsson
Mediakonsulent
Office: +46 31357 0264
Mobile: +46 76897 6778
E-mail