x

VALET 2018 – "Ett etablerat samarbete mellan riksdagens kulturutskott och unga musiker"

VALET 2018 – "Ett etablerat samarbete mellan riksdagens kulturutskott och unga musiker"

2018 är inte bara året med ett tydligt evighetstecken i sig utan också ett valår. Med tanke på det sistnämnda har vi på GAFFA nu under våren hört av oss till olika partier och ställt frågan Hur går musik och politik ihop? Våra krav var simpla; svara så utförligt som möjligt. Vissa tog det mer bokstavligt än andra.

Hur gjorde vi? Vi valde helt enkelt ut de största partierna och de som valde att svara på våra frågor kommer under de nästkommande veckorna att presenteras här. Med andra ord kommer vartdera parti att få sin egen artikel där vi kort och gott presenterar deras svar på våra frågor, utan inbördes ordning.

Näst ut: Miljöpartiet.

Är det viktigt med en kultur där svensk musik får möjligheten att etableras? Om ja, vad gör ni för att främja musikkulturen i Sverige?

– Ja. Mycket, några nedslag: Med MP i regering har vi för första gången en statlig musik- och kulturskolepolitik med statligt stöd till den kommunala musik- och kulturskolan. Vidare har vi ökat resurserna till landets folkhögskolor, som är viktiga för den fortsatta musikutbildningen, och lagt en proposition om att återinföra estetiska ämnen (där musik är ett) på alla nationella gymnasieprogram. Vi stärker också public service, och inte minst P3 är en viktig kanal för att föra ut ny svensk musik. Genom stärkt stöd till svensk filmproduktion stärker vi också arbetsmarknaden för svenska filmmusikkompositörer.

Vilket utrymme har musikindustrin på den politiska agendan idag?

– Stort. Vi har nu också ett etablerat samarbete mellan riksdagens kulturutskott och unga musiker.

Hur inkorporeras musik i ert mediala utbud? Hur väljer ni vad som visas där?

– Det ska understödja känslor och vara blandat.

Tror ni att det finns något samband mellan musiksmak och partisympati?

– Nej. Däremot finns ett samband mellan generationer och partisympati, och samband mellan generationer och musiksmak, så indirekt kan det framstå som om ett samband funnes.

LÄS OCKSÅ: FI – "Alla typer av musik är en del av ett större ekosystem"


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA