x

VALET 2018 – "Att uppmärksamma det kyrkomusikaliska arvet i hela landet"

VALET 2018 – "Att uppmärksamma det kyrkomusikaliska arvet i hela landet"

2018 är inte bara året med ett tydligt evighetstecken i sig utan också ett valår. Med tanke på det sistnämnda har vi på GAFFA nu under våren hört av oss till olika partier och ställt frågan Hur går musik och politik ihop? Våra krav var simpla; svara så utförligt som möjligt. Vissa tog det mer bokstavligt än andra.

Hur gjorde vi? Vi valde helt enkelt ut de största partierna och de som valde att svara på våra frågor kommer under de nästkommande veckorna att presenteras här. Med andra ord kommer vartdera parti att få sin egen artikel där vi kort och gott presenterar deras svar på våra frågor, utan inbördes ordning.

Näst ut: Sverigedemokraterna.

Är det viktigt med en kultur där svensk musik får möjligheten att etableras? Om ja, vad gör ni för att främja musikkulturen i Sverige?

– Ja, musik från såväl enskildas musicerande och lärandet vid Sveriges kulturskolor bland barn och unga, som det ideella och institutionella orkesterlivet och musikindustrin med allt däremellan, ska ha goda förutsättningar. Vad vi beslutsfattare tillsammans med branschen kan göra är att skapa goda villkor, utbildningar och en god infrastruktur för musiker att både etableras och växa i.

– Vi vill att kulturskolan ska ha goda förutsättningar och komma fler till del, att enskild undervisning inte ska gå förlorad när vi går mot mer och mer av gruppundervisning och att lärarutbildningen och den framtida kompetensförsörjningen ska säkras.

– Vi ökar anslagen till institutioner som Kungliga Operan, Statens Musikverk och har en reformagenda för att uppmärksamma och synliggöra det kyrkomusikaliska arvet i hela landet.

Vilket utrymme har musikindustrin på den politiska agendan idag?

– Det beror på hur man ser det, frågor om kulturskolans mål och syfte är högt på agendan i detta nu och är ju i någon mån ett grundfundament för den svenska musikindustrin. Dessutom diskuteras ständigt upphovsrättsfrågor et cetera.

Hur inkorporeras musik i ert mediala utbud? Hur väljer ni vad som visas där?

– Den frågan får jag hänvisa till vår kommunikationsavdelning, men det är klart att musik används i olika sammanhang.

Tror ni att det finns något samband mellan musiksmak och partisympati?

– Ja, i och med att olika partier är olika starka i olika målgrupper som delar intressen, världsbild och stil och smak torde det vara sannolikt. Hos de större partierna som attraherar väljare från ett brett spektra är det troligen svårare att tala om en dominerande musiksmak eller stil.

LÄS OCKSÅ:

Miljöpartiet: "Ett etablerat samarbete mellan riksdagens kulturutskott och unga musiker"

Feministiskt Initiativ: "Alla typer av musik är en del av ett större ekosystem"

MEST LÄST: Mikael Fässberg är död


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA