x

VALET 2018 – "Grunden ligger i tillgång till utbildning och replokaler"

VALET 2018 – "Grunden ligger i tillgång till utbildning och replokaler"

2018 är inte bara året med ett tydligt evighetstecken i sig utan också ett valår. Med tanke på det sistnämnda har vi på GAFFA nu under våren hört av oss till olika partier och ställt frågan Hur går musik och politik ihop? Våra krav var simpla; svara så utförligt som möjligt. Vissa tog det mer bokstavligt än andra.

Hur gjorde vi? Vi valde helt enkelt ut de största partierna och de som valde att svara på våra frågor kommer under de nästkommande veckorna att presenteras här. Med andra ord kommer vartdera parti att få sin egen artikel där vi kort och gott presenterar deras svar på våra frågor, utan inbördes ordning.

Näst ut: Centerpartiet.

Är det viktigt med en kultur där svensk musik får möjligheten att etableras? Om ja, vad gör ni för att främja musikkulturen i Sverige?

– Absolut. Grunden ligger i tillgång till utbildning och replokaler. Därför vill vi att det ska finnas kulturskoleverksamhet i hela landet som är anpassad efter de förutsättningar som finns i varje kommun. Det ska vara enkelt att ta del av den utbildningen i hela landet. Vi arbetar även för ökat fritt stöd till studieförbunden som också har mycket musikverksamhet och som skapar förutsättningar för framför allt unga att utveckla sin musik. Vi vill också att det göra en översyn av den så kallade kultursamverkansmodellen för statens stöd till regionerna så att mer hänsyn kan tas till regionala förutsättningarna. Idag går en stor del av stödet till de stora musikinstitutionerna och så kanske det till viss del behöver vara, men det finns många andra musikformer som också skulle kunna få stöd att utvecklas. En annan central fråga vi arbetar för är tillgång till bredband i hela landet, både för att kunna ta del av musik men också för att själv kunna skapa och sprida sin musik. 

Vilket utrymme har musikindustrin på den politiska agendan idag?

– Vi bedömer att det finns en insikt om musikindustrins betydelse och villkor. Det finns dock utvecklingspotential och vår politik menar vi kommer att skapa bättre förutsättningar för musikindustrin, se svar på fråga 1. Utöver detta har vi mycket politik som generellt underlättar för företagande och frilansande kulturarbetare, som musiker.  

Hur inkorporeras musik i ert mediala utbud? Hur väljer ni vad som visas där?

– Framför allt i filmer i sociala medier där musiken bidrar till att sätta rätt känsla. Som kuriosa kan nämnas att vi 2014 hade en vallåt, Nära Dig, skriven av Fredrik Kempe.

Tror ni att det finns något samband mellan musiksmak och partisympati?

– Vi är kända för att ha roligast fester och där spelar musiken en viktig roll.

LÄS OCKSÅ:

Moderaterna: "Svensk musik behöver utbildning som både bidrar till spets och bredd"

Sverigedemokraterna: "Att uppmärksamma det kyrkomusikaliska arvet i hela landet"

Miljöpartiet: "Ett etablerat samarbete mellan riksdagens kulturutskott och unga musiker"

Feministiskt Initiativ: "Alla typer av musik är en del av ett större ekosystem"


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA