x

VALET 2018 – "Folkbildningens organisationer stödjer unga som spelar i band"

VALET 2018 – "Folkbildningens organisationer stödjer unga som spelar i band"

2018 är inte bara året med ett tydligt evighetstecken i sig utan också ett valår. Med tanke på det sistnämnda har vi på GAFFA nu under våren hört av oss till olika partier och ställt frågan Hur går musik och politik ihop? Våra krav var simpla; svara så utförligt som möjligt. Vissa tog det mer bokstavligt än andra.

Hur gjorde vi? Vi valde helt enkelt ut de största partierna och de som valde att svara på våra frågor kommer under de nästkommande veckorna att presenteras här. Med andra ord kommer vartdera parti att få sin egen artikel där vi kort och gott presenterar deras svar på våra frågor, utan inbördes ordning.

Näst ut: Socialdemokraterna.

Är det viktigt med en kultur där svensk musik får möjligheten att etableras? Om ja, vad gör ni för att främja musikkulturen i Sverige?

– Den socialdemokratiska kulturpolitiken stödjer musikgenren på många sätt, allt ifrån den kommunala musik- och kulturskolan, till de olika stöd som går att söka hos Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden av grupper, enskilda utövare och arrangörer. Staten och regionerna finansierar gemensamt en nationell infrastruktur av konserthus, operor, regional musik med mera. Folkbildningens organisationer stödjer unga som spelar i band, genom att till exempel tillhandahålla replokaler.

Vilket utrymme har musikindustrin på den politiska agendan idag?

– Våra kreativa näringar har stor betydelse, dels för bilden av Sverige och dels för vår export. Detta har tagit sig politiskt uttryck genom att vi har inrättat ett exportpris för kulturella och kreativa näringar för att på så sätt uppmärksamma goda exempel och sprida kunskap. Vi har också gett ett nytt ägardirektiv för Almi Företagspartner AB att bidra till att kunskapsintensiva affärsidéer kan förverkligas.

Hur inkorporeras musik i ert mediala utbud? Hur väljer ni vad som visas där?

– När vi arbetar med musik så är det i stort sett uteslutande som beståndsdel i film eller i radioreklam. Då handlar det om att vi vill förstärka och illustrera olika stämningar, känslor och budskap på ett så effektivt sätt som möjligt. 

– När vi väljer musik tar vi även hänsyn till om musiken i sig har moment som i vissa ställen i filmen kan betona delar av speaken, såsom tonartsändring eller crescendon et cetera.

– Musiken måste även innehålla en viss dramaturgi. Detta är viktigt eftersom vi lägger stor vikt eftersom våra klipp måste timas in med musiken.

Tror ni att det finns något samband mellan musiksmak och partisympati?

– Detta kan vi som politiskt parti inte svara på.

LÄS OCKSÅ:

Centerpartiet: "Grunden ligger i tillgång till utbildning och replokaler"

Moderaterna: "Svensk musik behöver utbildning som både bidrar till spets och bredd"

Sverigedemokraterna: "Att uppmärksamma det kyrkomusikaliska arvet i hela landet"

Miljöpartiet: "Ett etablerat samarbete mellan riksdagens kulturutskott och unga musiker"

Feministiskt Initiativ: "Alla typer av musik är en del av ett större ekosystem"


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA