x

VALET 2018 – "Musik är en positiv kraft i samhället som förenar människor över alla gränser"

VALET 2018 – "Musik är en positiv kraft i samhället som förenar människor över alla gränser"

2018 är inte bara året med ett tydligt evighetstecken i sig utan också ett valår. Med tanke på det sistnämnda har vi på GAFFA nu under våren hört av oss till olika partier och ställt frågan Hur går musik och politik ihop? Våra krav var simpla; svara så utförligt som möjligt. Vissa tog det mer bokstavligt än andra.

Hur gjorde vi? Vi valde helt enkelt ut de största partierna och de som valde att svara på våra frågor kommer under de nästkommande veckorna att presenteras här. Med andra ord kommer vartdera parti att få sin egen artikel där vi kort och gott presenterar deras svar på våra frågor, utan inbördes ordning.

Näst och sist ut: Liberala Ungdomsförbundet.

Är det viktigt med en kultur där svensk musik får möjligheten att etableras? Om ja, vad gör ni för att främja musikkulturen i Sverige?

– För oss i Liberala Ungdomsförbundet är musik jätteviktigt, dels som exportvara men framför allt för att musik är en positiv kraft i samhället som förenar människor över alla gränser. Det bästa sättet att främja en stark musikkultur i Sverige är att göra det lätt för musikbranschen att växa, genom avregleringar och lägre skatter till exempel. Det är också viktigt att ge alla möjligheten att syssla med musik. Det kan inte vara så att man behöver ha rika föräldrar som betalar för pianolektioner om man vill bli framgångsrik pianist exempelvis. Vi vill att alla får samma tillgång till kultur oavsett socioekonomisk bakgrund. Kulturskolornas verksamhet är viktig men även El sistema och andra liknande initiativ tycker vi att man ska främja från politikens håll.

Vilket utrymme har musikindustrin på den politiska agendan idag?

– Musik har kanske ingen större “egen” plats på agendan, men många politiker, inte minst vi, inser att det är otroligt viktig bransch för Sverige som skapar arbete och tillväxt. Vår roll som politiker är att lyssna på olika företagsamma människors utmaningar och bekymmer och genom avregleringar och lägre skatter se till att alla industrier kan verka fritt och växa på sina egna villkor. Det ska vara lätt att göra musik i Sverige! Däremot ska politiken ska inte ägna sig åt att lyfta enskilda branschen eller industrier. Och politiken ska definitivt inte påverka kulturyttringar, musik måste få växa fram fritt.

Hur inkorporeras musik i ert mediala utbud? Hur väljer ni vad som visas där?

– Vi väljer musik som passar våra hjärtefrågor och andas framtidstro. Vårt moderparti Liberalerna snackar till exempel mycket integrationsfrågor och har gjort det länge. Skolorna har sämre kvalitet i förorterna och utanförskapet växer. Innan Jan Björklund håller tal så väljs det noggrant vilka låtar han går in till, gärna låtar som lyfter problematiken i utanförskap. Han har gått in både till Kartellens Mina Områden och Länge Leve Vi av Ison & Fille. Det är låtar som man kanske inte direkt förknippar till Björklund och vårt parti men de frågor lyfts i låtarna tycker vi är fett viktiga.

Tror ni att det finns något samband mellan musiksmak och partisympati?

– Ja absolut kan man se trender i vilket parti som lyssnar på vilken musik. Vi i LUF är maktkritiska och tycker att politiker ska ha mindre att säga till om, därför dras vi ofta till hiphop och annan maktkritisk musik går hem hos oss. Feminism och antirasism är två av LUF:s hjärtefrågor vilket syns i den musik många av våra medlemmar lyssnar på. Vi tror också att de flesta som är politiskt aktiva, oavsett parti, dras till samhällskritisk, laddad musik med starka budskap.

LÄS OCKSÅ:

Vänsterpartiet: "Musik är identitetsskapande och ett viktigt sätt för att ge uttryck för vem en är"

Socialdemokraterna: "Folkbildningens organisationer stödjer unga som spelar i band"

Centerpartiet: "Grunden ligger i tillgång till utbildning och replokaler"

Moderaterna: "Svensk musik behöver utbildning som både bidrar till spets och bredd"

Sverigedemokraterna: "Att uppmärksamma det kyrkomusikaliska arvet i hela landet"

Miljöpartiet: "Ett etablerat samarbete mellan riksdagens kulturutskott och unga musiker"

Feministiskt Initiativ: "Alla typer av musik är en del av ett större ekosystem"


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA