x

Företagsbiljetter Pdol 2013
Badhusparken i Piteå
D. 2013.28.07 Kl. 19:00

Företagsbiljetter PDOL 2013.

Festivalen med ledordet Tillsammans. Piteå Dansar & Ler med sina 120 000 besökare är en Sveriges äldsta och folkkäraste festivaler med besökare från hela landet under dessa varma och härliga Festivaldagar.

Inför 2013 har vi tagit nya tag och arbetat fram en, för Piteå, helt ny festival idé. Tanken är att Festivalen ska byggas och skapas Tillsammans med lokalt näringsliv, krögare, föreningar, medborgare, offentlig sektor mm. Detta för att skapa känslan av gemenskap och samhörighet. Vi vill på detta sätt även bygga upp ett nytt positivt nätverk av drivna eldsjälar som brinner för att lyfta Piteå som en sommar- och festivalstad i toppklass. Genom att öppna upp området och "källkoden" så att alla kan delta och medverka, tillåter individen verka fritt för kollektivets välmående.

PDOL 2013 vill att alla ska kunna delta i festivalen på Piteås gator och torg. Tidigare år har festivalen bara varit öppen på dagtid. På dagarna har alla haft fullt tillträde till festivalen och dess begivenheter. Vi vet att det är svårt att mäta och räkna hur många personer som befunnit sig i festivalvimlet på dagtid men uppskattningar pekar på totalt uppemot 150 000 festivalbesökare under tre dagar.
Nu vill vi att dagscenariot ska gälla även på kvällstid. Ingen utanför och ingen innanför. Alla som vill ska kunna uppleva när Piteå Dansar & Ler går från morgon till natt.

Naturligtvis skulle vi vilja bjuda på allt. Det vore trevligt att kunna bjuda på mat & dryck och stora artister. Rent ekonomiskt går inte det ihop rakt av. Alla inser att det, på samma sätt som under en vanlig dag, kommer att kosta att äta och förtära, kommer att kosta att åka Tivoli och så.
Vi vill även i år bjuda på stora artister och därför kommer vi att nyöppna gamla ”Rocktågsscenen” i Badhusparken. Där kommer PDOL 2013 att bjuda på bra artistutbud torsdag, fredag och lördag kväll. För att vi ska kunna erbjuda detta så kommer vi att sälja konsertbiljetter till dessa tre akter. Men bara till konserterna. När konserterna är över öppnar vi även Badhusparken där det kommer att finnas utbud av mat och annat. Och märk väl att dom som inte vill ta del av Badhusparksutbudet inte tvingas lämna det stora festivalområdet. Man kan lugnt fortsätta i festivalens tecken och ta del av det utbud av restauranger och underhållning som finns runt om på det stora festivalområdet. Man kan fortsätta att vara TILLSAMMANS!