x

Grave Miasma + Necros Christos + Irkallian Oracle
The Liffey (källaren)
D. 2013.28.09 Kl. 20:00

Püssy A Go Go presenterar:

GRAVE MIASMA
https://www.facebook.com/gravemiasma?fref=ts

NECROS CHRISTOS
https://www.facebook.com/darknessdamnationdeath?fref=ts

IRKALLIAN ORACLE
https://www.facebook.com/pages/Irkallian-Oracle/453212968079401?fref=ts

Åldersgräns: 21 år, 18 år med Püssy A Go Go-medlemskort