x

Kajsa Grytt
Växjö Teater
D. 2013.09.11 Kl. 19:30

På sitt nya album utforskar Kajsa Grytt tillsammans med producenten Jari Haapalainen tidigare oupptäckta skrymslen i rockens utkanter.
Utifrån Kajsas enkla elgitarr-synt-sångdemos har de tillsammans skapat vävar och byggen av gitarrer, syntar, trummor och bas som bitvis
hittar bortom konventionella arrangemang, rytmer och strukturer. Skivan är delvis inspelad i New Orleans, dit Kajsa och Jari åkte för att
hitta inspiration och fri luft, det gör ibland gott att resa iväg från de invanda sammanhangen.
I New Orleans flödar musik, mat och människor i ett annat tempo än i Sverige, kanske i ett mer obundet och mindre nervöst kulturklimat.
Ett tema för plattan kan vara konstnärskap i vid bemärkelse, att skapa något utan sidoblickar eller kommersiella hänsyn, med sikte på verkshöjd och kvalitet.
Men här finns också Kajsa Grytts texter, som denna gång bränner på ett personligt plan i både nutida och dåtida betraktelser över
livet, kärleken, ensamhet, kåthet och universums förunderlighet. Det fina är att låtarna i Kajsa Grytts egen värld känns självklara och tillgängliga, trots att de många gånger inte liknar något annat.

Rullstolsplatser bokas via Bilejttcentrum Växjö, tel 0470-41600.