x

Kiruna if vs Kovlands Ishockeyförening
Lombiahallen
D. 2013.19.10 Kl. 14:00