x

Umeå Jazzfestival: Midgårds Jazzfest
NorrlandsOperan, Black box
D. 2013.23.10 Kl. 19:00

UMEÅ JAZZFESTIVAL

Traditionen lever vidare: Med
stort kunnande och sprudlande
entusiasm levererar Midgårdseleverna en mångfald av uttryck som alla är värda att tas på allvar. Kanske möter vi här framtidens jazzmusik och morgondagens stjärnor.

Inköp av platsbiljetter rekommenderas!

MIDGÅRDS JAZZFEST
Diverse grupper från Midgårdsskolans kultur och mediagymnasium.

För garanterad plats finns platsbiljett à 40 kr. I övrigt fri entré i mån av plats.

Arrangör: Umeå Jazzfestival

Medarrangör: Midgårdsskolan

www.umeajazzfestival.se