x

Vasaborgens Museum
Vasaborgen Uppsala slott
D. 2014.22.06 Kl. 10:00