x

Vasaborgens Museum
Vasaborgen Uppsala slott
D. 2014.23.06 Kl. 10:00