x

Vasaborgens Museum
Vasaborgen Uppsala slott
D. 2014.30.06 Kl. 10:00