x

Vasaborgens Museum
Vasaborgen Uppsala slott
D. 2014.01.07 Kl. 10:00