x

Vasaborgens Museum
Vasaborgen Uppsala slott
D. 2014.25.07 Kl. 10:00