x

Svenska Toner
Kronhuset
D. 2014.24.09 Kl. 19:00

Göteborg Wind Orchestra
Jerker Johansson, dirigent
Ola Persson, klarinett

Har svensk musik något utmärkande drag? Det är nog tveksamt ty många av våra stora tonsättare har utländsk börd (Kraus, Berwald m.fl.) och de flesta andra av rang har studerat utomlands. Wilhelm Peterson-Berger sökte dock medvetet en svensk klang i sina verk och blev allmänt känd genom sina vackra pianostycken Frösöblomster.

Symfoni nr 4 ”Holmia” är ett synnerligen inspirerat verk och framförs här i en version för blåsorkester av Jerker Johansson. Olof Gullbergs tonspråk kännetecknas av
måttfullhet och elegans och han har tidigare skrivit musik direkt för oss. Vi kommer här att spela hans Piccola musica di primavera och för första gången framföra Triptyk.

Clariccon av Pavol Simai uruppfördes 2003 med Ola Persson som klarinettsolist. Verket är traditionellt uppbyggt i tre satser och med ett avslutande Rondo som är så rytmiskt knöligt att alla med noter framför näsan bleknar av skräck. De som lyssnar kan dock se fram emot en lustfylld färd!

Ola Persson är Göteborg Wind Orhcestras konsertmästare och syns även i många andra sammanhang som solist och orkestermusiker, bland annat i Göteborgs symfoniker.