x

SharóN Clark & Mattias Nilsson Trio
Landskrona Teater
D. 2014.29.10 Kl. 19:00

Under hösten intar Jazzcafeér Landskrona teater. Detta tillfälle med Sharon Clark tillsammans med Mattias Nilsson Trio.
Detta är första gången som Sharón Clark (från Washington, D.C) uppträder i Sverige.

Caféet öppnar kl. 18.00
Musiken startar kl.19.00