x

Sri Somnath Roy Group
Uppsala Konsert & Kongress Sal B
D. 2014.27.09 Kl. 19:00

För första gången någonsin kommer ghatammästaren Somnath Roy med sin grupp till Sverige.
Det sydindiska slagverksinstrumentet ghatam, lerkruka, är ett av den sydindiska musiktraditionens äldsta instrument och spelas med en unik fingerteknik.

Sri Somnath Roy Group är en indisk klassisk baserad fusiongrupp, bestående av fem musiker på ghatam, sitar, flöjt, tabla och sång. Gruppen spelar indisk klassisk musik, från både den nordindiska och sydindiska traditionen, samt en blandning av flera former av etnisk musik.

Konserten inleds traditionellt där musikerna visar på det gamla indiska arvet: unisont, meditativt och med perfektion. En innovativ presentation av de fem musikerna. Gradvis förflyttas sedan musiken från den indiska traditionen till olika musiktraditioner. En fusion med med subtila nyanser i ett stegrande tempo till en hisnande final.

Somnath Roy - Ghatam, slagverk
Abhisek Mallik - Sitar, Elektrisk Sitar
Suomen Sarkar - Tabla, slagverk
Soumyajyoti Ghosh - Bansuri flöjt
Shatadru Kabir - Sång
Gruppen leds av Sri Somnath Roy, som är en mångsidig slagverkare

Konsertlängd: ca 60 minuter

Paus: Nej

Arrangör: Uppsala Konsert & Kongress Kongress i samarbete med Incredible India med stöd av MHV, Kulturnämnden,
ABF, ICCR och Indiska Ambassaden


www.ukk.se