x

Svenska Regementsmarscher - en Odyssé Genom Försvarets Historia
Kronhuset
D. 2015.18.02 Kl. 19:00

Jerker Johansson, dirigent
Olle Melin, presentatör

ur programmet:
Wilhelm Körner Svea livgarde (I 1)
Carl Axel Lundvall Södermanlands regemente (P 10)
Carl Latann Kronobergs regemente (I 11) ”Admiral Stoch”
Carl Friedemann Wendes artilleriregemente (A3) ”Siegestrophäen”
Per Grundström Luleå luftvärnsregemente (Lv 7) ”Takt och ton”
Sam Rydberg Älvsborgs kustartilleriregemente (KA 4) ”I beredskap”
Helge Damberg Göta trängregemente (T 2) ”Tellus-marsch”


Under 1900-talets första decennier fanns i försvaret 1350 musiker fördelade på 60 musikkårer och varje regemente hade en egen musikkår. Situationen är idag som bekant annorlunda och möjligheterna att få höra marschmusik utförd av professionell blåsorkester har minskat radikalt. Hur har det blivit såhär och på vilka bevekelsegrunder har man lagt ned så många regementen? Detta ska Olle Melin reda ut åt oss och orkestern kommer att interfoliera hårda fakta med taktfasta marscher.

Olle Melin är född 1939 i Karlskrona, gjorde värnplikten som befälselev vid KA 4 i ­Göteborg 1959 och blev fänrik vid KA 2 i Karlskrona 1962. Han kom att göra hela sin tid som officer vid KA 2 och vid Syd­kustens marinkommando.

Som pensionär jobbar han som guide, ­föredragshållare, tidningsmakare och bokförläggare inom militära och därtill närstående ämnen.