x

Sjung Vackert, I Skorrande Strängar... Dikter Av Gustaf Fröding
Hagakyrkan
D. 2015.05.05 Kl. 19:00

Jerker Johansson, dirigent
Mikael Samuelsson, uppläsare

" Jag köpte min kärlek för pengar,
för mig var ej annan att få,
sjung vackert, I skorrande strängar,
sjung vackert om kärlek ändå.

Den drömmen, som aldrig besannats,
som dröm var den vacker att få,
för den, som ur Eden förbannats,
är Eden ett Eden ändå. "

Att klä sitt eget lidande, sin själs smärta i den skönaste dräkt, att omskapa sitt inre kaos till den mest melodiska vers och på det sättet göra den allmängiltig, till något som angår oss alla, något vi kan kan le och skratta åt eller gråta över, det är sådant som gör en konstyttring klassisk, tidlös.

Gustav Frödings poesi är just klassisk. Han skriver om kärlek eller avsaknaden av den, han tar oss med till sin vackra hembygd, till skogarnas mystiska mörker, presenterar de mest skiftande människoöden och lägger fram sin livsfilosofi, genomsyrad av medkänsla och kärlek eller, om man så vill, humor.

Humor i dess vidaste bemärkelse är en genomgående ingrediens i Frödings dikter. Själv led han av tungsinne och tvivlade ständigt på sin egen förmåga. Fröding dog 1911, 50 år gammal. Tusentals människor följde honom till sista vilan.

Mikael Samuelson är en av våra mest älskade artister. Operasångare, musikalartist, skådespelare, vissångare och en enastående estradör. Fröding kan inte hamna i bättre händer.

GWO under Jerker Johanssons ledning kommer att presentera nordisk musik från Frödings egen tid i denna föreställning där vi avser att med alla till buds stående medel föra publiken så nära skalden och människan Gustav Fröding som det bara är möjligt.