x

Vasaborgens Museum
Vasaborgen Uppsala slott
D. 2015.23.08 Kl. 10:00