x

Respekt
Kronhuset
D. 2015.23.10 Kl. 17:00

Göteborg Wind Orchestra
Ungdomar från västra Göteborg
Anci Hjulström, artist
Marie Rosenmir, dirigent

Respekt, vad är det? Är det något man kan kräva, eller kanske något
man kan förtjäna? Är det att visa vördnad? Kanske får man det om man
köper dyrare och rätt slags kläder? Eller kan det vara att acceptera andra
människor som de är?
I GWOs nya Creo-projekt RESPEKT undersöker vi detta begrepp med
hjälp av musik och texter som ungdomar i Västra Götalandsregionen
bjudits in att bidra med. Projektet genomförs i samarbete med Kulis
(Kultur i skolan) och kulturskolan i Västra Göteborg och på scen medverkar
också ungdomar från västra Göteborg.
Sångerskan, skådespelaren och musikregissören Anci Hjulström har
huvudansvaret för att sätta samman föreställningen. Anci är en av
Sveriges
mest erfarna körregissöreroch
är medskapare och medlem
i Sångensemblen
Amanda.
Marie Rosenmir har etablerat sig som en mångsidig musiker och en av
Sveriges mest lovande unga dirigenter. Marie har dirigerat flertalet av de
stora svenska orkestrarna och 2006 vann hon Svenska Dirigentpriset.


Creo är samlingsnamnet på de projekt
som Göteborg Wind Orchestra genomför,
där vi involverar ungdomar att bidra
med egna texter och egen musik, samt stå
på scen. Allt detta utvecklas och sätts
samman till ett musikalisk föreställning.