x

Människa Med Filmkamera - Stumfilmskonsert
Uppsala Konsert & Kongress
D. 2015.21.11 Kl. 16:00

Stumfilm Deluxe med levande nyskriven musik av och med Bob hund nedanför filmduken. Musikskolans elever medverkar också.Konsertlängd: ca 60 min
Paus: nej

www.ukk.se

Arrangör: Uppsala Konsert & Kongress med stöd av Musikens Hus Vänner