x

Sven Kristersson
Kustens Hus
D. 2016.24.02 Kl. 19:30

Arrangör: Kustens Hus

SVEN KRISTERSSON (tolkar Birger Sjöberg)

Birger Sjöberg, kanske mest känd för sina sånger till Frida och romanen Kvartetten som sprängdes, efterlämnade en mängd sångtexter som han själv aldrig tonsatte, och ett antal märkliga prosafragment. Sven Kristersson har tonsatt en rad av de här sångtexterna och framför dem i denna konsertföreställning med fragmenten som sammanbindande länkar.