x

Fängslande Musik
Kronhuset
D. 2016.09.04 Kl. 16:00

Göteborgspolisens musikkår
dirigent: Lennart Larsson
Magnus Johansson, trumpet
Stina Klintbom, sång