x

Rockkonsert På Nordhemsskolan
Nordhemsskolan
D. 2016.18.03 Kl. 18:00

Rockkonserten på Nordhemsskolans tre scener Musiksalen, Klippan och Idrottshallen.

Föräldraföreningen har som syfte att främja Nordhemsskolans musikklasser och deras elever.
Vi finansierar aktiviteter som kompletterar den musikaliska utbildningen och bidrar till att öka elevernas trivsel och motivation i skolan.
Vi strävar efter ett utökat musikaliskt utbyte och kontakt mellan elever, skolor, och andra musikinstitutioner lokalt, nationellt och internationellt.
Vi försöker ta tillvara och använda föräldrars kunskaper och engagemang genom att skapa delaktigheter i föreningens aktiviteter, att främja ett aktivt samarbete mellan hem-skola-elev.
Vi genomför varje år en Loppis och flera öppna konserttillfällen.

Varmt Välkommna!