x

Skimmer I Molnen Och Glitter I Sjön
Blå Rummet Västerbottensteatern
D. 2016.28.04 Kl. 18:00


Berättande teater baserad på Gustaf Frödings dikter som vävs samman med musik och sång till en helhet.

Humorn, medkänslan, inlevelseförmågan och det fantastiska språket är kännetecknande för Gustaf Fröding.