x

E-boy
Teatern
D. 2016.18.05 Kl. 18:00


För många år sedan, faktiskt miljoner år tillbaka, innan mänskligheten uppstod och existensen som vi känner den idag började ta form. Här börjar vi historien - och här startar breakdance föreställningen E-boy.

Publiken följer de fem artisterna, som med breakdance som förtecken transformerar sig från encelliga organismer till ryggradsdjur, apor och till slut homosapiens. Föreställningen undersöker hur vår flockmentalitet och urinstinkter fungerar i nutidens elektroniska värld, samt vilken betydelse att utestänga de annorlunda och svaga i flocken har haft och fortsätter ha för oss människor.

De fem traditionella B-Boys utmanas till att röra sig in i en modern värld av elektroniskt ljud och intryck från den klassiska musiken. Atletiskt, explosivt och poetiskt tolkas breakdance i en stark ramberättelse om evolutionshistorien - fram till idag.