x

Scavetta & Myllylahti - Sincerely Yours
Atalante
D. 2016.04.06 Kl. 19:00


Sincerely yours är tillägnat lögnens konst
färdighet. Verket, skapat och framfört av Francesco Scavetta och Sanna Myllylahti, utgår från frågor rörande sanning och lögn i den performativa konstens kontext. Föreställningen utspelar sig i en värld där det artificiella strävar efter att bli verkligt och verkligheten verkar märkligt onaturlig. Utövarna, i deras strävan efter autenticitet och uppriktighet, relaterar till publiken på ett direkt, ofiltrerat sätt, där de kommenterar själva handlingen samtidigt som de tjusande lurar åskådaren.

Att tala osanning kan ses som en del av människans natur. Vi börjar ljuga i tidig ålder, långt innan vi får förmågan att förstå om ett påstående är troligt eller ej. Statistiska studier har visat att de flesta ljuger en till två gånger per dag. Vi kan måhända dra slutsatsen att det inte går att vara riktigt säker på något, förutom det vi väljer att tro på. Vi ställer oss frågan: är konst bara en fråga om tro?