x

Jon/Juli - Everything Remains
Atalante
D. 2016.09.06 Kl. 18:00


Everything Remains är en koreografi för en trött kropp. Ett minimalistisk och poetisk möte med en biografi av fysiska transformationer av kropp och kön, smärta och begränsningar. Juli Apponen används som ett readymade med sitt arkiv av minnen och erfarenhet. Allt material utgår ifrån konkreta upplevelser som operationer, kronisk smärta och den fysiska kroppen som föränderlig och redigerbar material. Everything Remains är en reflektion över svagheten och en undersökning av potentialen i tröttheten och begränsningar.Vad gör vi när dessa villkor dominerar? Är en trött kropp en mer intressant kropp? En kropp i sin nakenhet utställs på ett vitt golv i dimensionerna av ett pappersark. Med långsamhet skapar kroppen sig rum och tid. Tyst insisterande bjuds publiken in i en historia om en kropp, en person och en mänsklig erfarenhet.