x

Trolltagen
Storforsen naturscen
D. 2017.07.07 Kl. 19:00


"Baletten Trolltagen är sagan om de sex små flickorna som rövas bort av en virvelvind och sätts i fångenskap hos de fula trollen. När flickorna blivit vuxna ämnar trollen gifta sig med dem och göra dem till drottningar på sina slott. En fattig vallpojke förirrar sig i skogen och träffar där på de tre slotten - ett av koppar, ett av silver och ett av guld - där flickorna hålls fångna."Baletten Trolltagen – som bygger på Ralph Lundstens musik Nordiska Natursymfonier nr 4 ”En Sommarsaga” & nr 5 ”Trolltagen” – och Koreograf Mats Isakssons dans, kallas nu för ”Norrbottens bygdespel”, och har allt sedan 1987 framförts var och vartannat år i omgångar på sommaren i Storforsen (Pite älvdal).Scenen hänger över den gamla flodfåran och vattnet rinner både under scenen och mellan de stenhällar som är publikens sittplats. Arrangörerna räknar med att hittills ca 150 000 personer har sett Trolltagen.Senast Trolltagen genomfördes var vid 20 årsjubileum sommaren 2007 så nystarten med årets föreställning 2015 blir alltså den första på 8 år.