x

Svenska Kammarorkestern
Vara Konserthus
D. 2016.21.10 Kl. 19:00

Violinist Nikolaj Znaider
Två älskade violinkonserter med en av
världens främsta violinister, Nikolaj Znaider.
Dansk-israelen är en av Nordens mest erkända
Mozarttolkare och i de båda verken,
violinkonsert nr 1 i B-dur och violinkonsert
i D-dur, ger han prov på sin fingerfärdighet.
I Mendelsohns Symfoni nr 5 i D-moll får
Znaider också dirigera Svenska Kammarorkestern
som lämnar Örebro för ett kärt
återbesök i Vara.
Introduktion kl 18.00 Lilla salen 30 kr

FREDAG 21 OKTOBER KL 19.00
395 kr 2 tim inkl. paus Stora salen
Arr: Vara Konserthus flex