x

Runstensvandring
Domkyrkoplan
D. 2016.17.07 Kl. 14:00


För mer än tusen år sedan bodde vikingar och deras förfäder på många platser i Uppland, Sveriges mest runstenstäta landskap.Vad är runstenar, vem reste dem, under vilken tidsperiod och varför? Vår guide berättar om de runstenar som idag är placerade runt Uppsala Domkyrka och i Universitetsparken.