x

Förklädd Gud
Himmelsfärdskyrkan
D. 2016.05.07 Kl. 20:00

Malmö Akademiska Kör och Orkester under ledning av Daniel Hansson med solist Karl-Magnus Fredriksson, baryton, och Sabina Zweiacker, sopran. Som recitatör hör vi Michael Hoff.
Karl-Magnus Fredriksson, utnämnd till hovsångare 2004, är knuten till operan i Stockholm men mycket
efterfrågad även utomlands för medverkan i operor, konserter, romansaftnar mm. Han har ofta framträtt i TV och radio. Malmö Akademiska Kör och Orkester får varje år möjlighet att genomföra
större verk. Varje sommar reser de båda ensemblerna på turné till lite annorlunda mål som Brasilien, Kuba och Portugal. Vid körfestival i Polen 2013 vann man den stora klassen i Cracovia Cantans.
På programmet står svensk musik – från Erland von Koch och LarsErik Larsson till Jan Sandström.