x

Nattliga Metamorfoser
Väsby Kyrka
D. 2016.07.07 Kl. 19:00

NATTLIGA METAMORFOSER
– Kamus String Quartet

I den dynamiska kvartetten, som bildades redan under medlemmarnas studietid vid Sibeliusakademin, ingår Terhi Paldanius, Jukka Untamala, båda violin, Jussi Tuhkanen, viola och Petja Kainulainen, cello.
Kvartetten har en mångsidig repertoar och har medverkat i de största musikfestivalerna i
Finland. De har framträtt i de stora europeiska metropolerna som London, Paris, Wien, Berlin
m fl. Kvartetten samarbetar med flera samtida finska kompositörer. Bland deras cd-inspelningar kan nämnas Jean Sibelius ”Voces Intimae”, lanserad i samband med 150-års jubileet för kompositören
sommaren 2015. På programmet står verk av Beethoven, Ligeti och Schubert.