x

Riltons Vänner - Beppe Wolgers
Arilds Vingård
D. 2016.07.07 Kl. 22:00

RILTONS VÄNNER - BEPPE WOLGERS
Beppes kända och okända låtar återföds i a cappella-arrangemang
med värme och precision.
I Riltons Vänner ingår Johanna Cervin Löf, Matilda Lindell, Linnea Rilton, Daniel Greayer och
Sebastian Rilton.