x

Kysstid På Luppioberget
Luppioberget
D. 2016.15.07 Kl. 16:00


Kysstid på Luppioberget" skriven av Bengt Pohjanen och musik Kaj Chydenius

kl 16.00 - Luppioberget

författare Bengt Pohjanen är berättare. Kör och solisterna Carina Stenberg, Carina Henriksson, Daniel Sandström, Josefina Kenttämaa och Roland Hedlund.