x

"The Journey" & "Clay Life After You"
Landskrona Teater
D. 2016.30.09 Kl. 18:00


Två dansföreställningar av och med Ingrid Rosborg.

Föreställningen ”the journey” åskådliggör hur alla rörelser är sammanlänkade och blir en beskrivning av vår kroppsliga resa över jorden.

I ”Clay Life After You” ställer dansaren ut 30 kilo lera på scenen – och så småningom byter dansaren och leran roller: dansaren blir den som iakttager och leran blir en dokumentation av rörelsen i denna unika föreställning.

Ingrid Rosborg är en av våra mest intressanta koreografer och dansare i Sverige i dag. Hon inbjuder till ett samtal om dans efter föreställningarna.

Föreställningens längd: ca 1,5 timme (inkl. paus)Arrangör: Landskrona Musik & Teater