x

Celebration !
Kronhuset
D. 2016.01.10 Kl. 16:00

Celbration!

Ola Persson, klarinett
Cathrine Winnes, dirigent
Göteborg Wind Orchestra

Ur programmet:
Carl Nielsen Klarinettkonsert
Johan Svendsen Norsk Kunstnerkarneval
Hugo Alfvén Vallflickans dans
samt några Clarinet Greatest Hits

Ur programmet:
Carl Nielsen Klarinettkonsert
Johan Svendsen Norsk Kunstnerkarneval
Hugo Alfvén Vallflickans dans
samt några Clarinet Greatest Hits