x

Skifs - Bitar Ur Mitt Liv - Loger Plan 2
Saab Arena
D. 2018.13.10 Kl. 19:30

Här säljs entré till loger på plan 2.

Insläpp showgäster på sittplats och loger kl 19:30

Biljettkassan på Saab Arena öppnar 2 timmar innan konsert.

För mer information och kommande evenemang besök gärna vår hemsida www.visitlinkoping.se

OBS! Arenalayoutens utseende kan komma att ändras.