x

Festspelen I Piteå - Norrbotten NEO Hyllar Baltikum - 100 År!
Piteå stadskyrka
D. 2018.16.06 Kl. 21:00

I år har det gått 100 år sedan Estland, Lettland och Litauen utropade sin självständighet. Nu får vi höra ensemblen Norrbotten NEO hylla dem med musik av de tre baltiska ländernas mest berömda kompositörer.

Estniske kompositören Arvo Pärts musik, älskad av miljontals lyssnare världen över, är ett självklart val och i styckena Spiegel im Spiegel och Fratres märks hans tydliga kännetecknen: En melodisk enkelhet byggd på treklanger, perfektion utan ovidkommande utsvävningar men med stor variationsrikedom.

P?teris Vasks musik förknippas med Lettlands kamp för frihet. Hans stil präglas av hemlandets folklore, som i kombination med ett nutida formspråk bildar en dynamisk berättelse. Den handlar om människans och naturens kretslopp och alla slags känslor som ryms däri. Stycket Castillo Interior för violin och cello anses särdeles svårspelat. En både andlig och världslig hyllning till Spaniens stora mystiker Saint Teresa av Avila, helgonet som 1970 blev första kvinna inom katolicismen att utses till kyrkolärare.

Onuté Narbutaité tillhör Litauens mest särpräglade kompositörer. Trots att musiken är fylld av nyromantiska och andra referenser, är den i en klass för sig ¬och känns lätt igen som hennes från första stund. Onuté Narbutaités idiom handlar om de precisa proportionerna mellan detaljer och helhet. Hennes verk Winterserenade är en parafras på Franz Schuberts sång Gute Nacht ur Winterreise


Arvo Pärt Spiegel im Spiegel
Peteris Vasks Tris skandarbi
Arvo Pärt Fratres
Onuté Narbutaité Winterserenade
Peteris Vasks Castillo Interior