x

Slip of the Lip - BURN BABY BURN
Atalante
D. 2019.12.10 Kl. 18:00


BURN BABY BURN is emancipation

BURN BABY BURN is work, work, work, work, work

BURN BABY BURN performs vulnerability as resistance

BURN BABY BURN embraces radical softness & tenderness

BURN BABY BURN tends & befriends – rather than fight & flight

BURN BABY BURN recognizes all female unpaid labour as freakkin’ labour

I BURN BABY BURN får det samtida dansande subjektet, inom ett stöttande kollektiv, gestalta olika alternativ och utforma agendan för ett hållbart yrkes- och själsliv. BURN BABY BURN omfamnar kompromisslösheter, lustfylldheter, skröpligheter, ömheter, tillräckligheter och punkigheter.

Hur kan radikal mjukhet, ömt motstånd och mäktig sårbarhet utgöra strategier inom en hård struktur?

BURN BABY BURN – En koreografisk gestaltning och strategisk process i en utmattningens tid.