x

Oktoberljus
Ersta kyrka
D. 2019.20.10 Kl. 16:00


Oktoberljus - Chamber Choir of Scandinavia sjunger skandinavisk körmusik.Chamber Choir of Scandinavia samlar professionella sångare från Skandinavien och övriga Europa i syfte att sjunga körmusik på hög internationell nivå. Kören grundades under våren 2014 av före detta medlemmar i World Youth Choir (Världsungdomskören), med en första konsert samma år under ledning av Helene Stureborg. Kören har sedan dess haft årliga produktioner, exempelvis nyårskonserter i Storkyrkan i Stockholm med Gary Graden som dirigent. Kören har ingen fast dirigent, utan arbetar projektvis med en ny konstnärlig ledare för varje projekt. Sångarna är professionella solister, dirigenter, kyrkomusiker och musiklärare som samlas med det gemensamma målet att göra körmusik på hög nivå. I oktober är kören i Stockholm/Uppsala och ger två konserter; en vardera i Ersta kyrka och Gottsunda kyrka. Dirigent är Bengt Ollén och repertoaren rör sig kring körmusik a cappella från de skandinaviska länderna. Musik av bl.a. Grieg, Rehnqvist, Lange-Müller, Matre m.fl.