x

Samtal: Ubåtsmysteriet
Armémuseum
D. 2019.22.10 Kl. 18:00


Hur var det egentligen med ubåtskränkningarna i skärgården på 80-talet – var det Sovjetunionen, Nato eller bara simpla sillstim? Hör ett samtal om den svenska ubåtskrisen under kalla kriget. Med forskaren Ola Tunander och journalisten Mattias Göransson. Samtalsledare är Thomas Magnusson, förläggare Medströms bokförlag.