x

Musik Vid Vasahovet
Livrustkammaren
D. 2019.24.10 Kl. 18:00


Musik och dans utgjorde en viktig del av renässansens hovkultur. När Gustav Vasa skulle manifestera sin nyvunna maktposition hade därför musiken en självklar plats, både till vardags i vid påkostade ceremonier. Från kontinenten anlände lyxvaror som exklusiva dräkter, sadlar, vapen och rustningar, liksom musikanter och instrument. I svenska bibliotek finns en imponerande mängd material med noterad musik från 1500-talet och det tidiga 1600-talet bevarat idag. Under kvällens program speciellt framtaget för Livrustkammaren av Pueri Cantates Cathedralis kan du framför allt njuta av den flerstämmiga musiken som ramade in Vasahovets kyrkliga ceremonier, tillsammans med instrumentala stycken av kompositörer som, Claudio Monteverdi, Thomas Tallis, Heinrich Schütz, m fl.

Ungdomskören Pueri Cantates Cathedralis är verksam vid katolska domkyrkan i Stockholm och har framför allt sakral musik i sin repertoar. Medlemmarna har precis som Vasatidens musiker rötter i ett tiotal länder.

Körens ledare, Elisabeth von Waldstein har studerat piano och cello vid musikhögskolorna i Wien och Salzburg och har en organistexamen från Kungliga Musikhögskolan.Medverkande:

Hillevi Hogman- blockflöjt

Roland Hogman- teorb

Elisabeth von Waldstein: barockcello, dirigent