x

Svenska Favoriter – Uppsala Kammarorkester
UKK - Stora salen | Musik i Uppland
D. 2019.24.10 Kl. 18:40


Program

En bukett av klanger med svenska tonsättare från 1900-talet.Uppsala Kammarorkester har tagit fram godbitar ur musik av bland andra Hugo Alfvén, Wilhelm Stenhammar, Wilhelm Peterson-Berger och Hilding Rosenberg.Vi får soloinsatser av Malin Klingborg i Erland von Kochs Oboekonsert, Lena Jonhäll i Lars-Erik Larssons Klarinettconcertino och Fredrik Dickfelt i Kurt Atterbergs Hornkonsert.Guide är Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet som har haft flera musikprogram i TV och radio.Uppsala Kammarorkester är länets professionella orkester, av många bedömare ansedd som en av de främsta orkestrarna i Sverige. Konsertmästare är Nils-Erik Sparf, Klara Hellgren och Bernt Lysell. Från hösten 2019 välkomnas den engelsk-amerikanske dirigenten Rebecca Miller som orkesterns nya chefdirigent. Uppsala Kammarorkester ger i Uppsala Konsert & Kongress en uppskattad abonnemangsserie, som emellanåt spelas in av Sveriges Radio. Orkestern bjuder regelbundet in skolklasser till studiebesök, och öppna repetitioner för allmänheten vid några tillfällen per spelår.Denna konsert är nr 3 av 10 i Musik i Upplands Orkesterabonnemang