x

För Att Jag Säger Det 31/10 11:00
Bagarmossens Folkets Hus
D. 2019.31.10 Kl. 11:00


Om childism – diskriminering och fördomar mot barnBarn är den grupp i samhället som har minst makt över sina egna liv.

Synen på barnet är att det ska växa upp och bli färdig människa.

Barndomen är en parentes, vuxenheten är norm.

Att vara barn är att snart bli vuxen.

Varför ser vi inte barnet som en fullvärdig människa?

Alla vuxna har varit barn.

Hur kommer det sig att vi ändå bidrar till barnets underordnade roll i samhället? Hur skulle samhället kunna se annorlunda ut?Är en barnledd revolution möjlig?Tänk om

trotsigheten är civil olydnad?

barnets vägran är motstånd mot maktutövning?

buset är samhällsomstörtande verksamhet?Med avstamp i den senaste forskningen kring vuxnas makt och barns motståndsstrategier vässar Unga Klaras konstnärliga ledning pennorna och spänner musklerna för att skapa ett myllrande och storslaget verk som vill mötas i ögonhöjd. Den niohövdade ensemblen arbetar fysiskt och flerspråkigt med inspiration av dans, konst och performance.