x

Doktor Glas
Församlingsgården Hallsberg
D. 2019.09.11 Kl. 18:00


En helt ny dramatisering av Hjalmar Söderbergs bok som rönt stor framgång sedan premiären 28 november 2015. Monologen koncentrerar sig på männinskans ensamhet och läkarens dilemma mellan plikt och moral.

Den lägger hela fokuset på doktor Glas möte med den unga hustrun till pastor Gregorius och den plan doktorn sedan fullföljer för att ta livet av den förhatliga pastorn.

Ett berömvärt initiativ som förhoppningsvis kan ge många nya och lite yngre teaterbesökare chansen att upptäcka en av de svenska klassikerna.