x

Umeå Beer Club - Ljus Eller Mörk? IPA Eller Stout?
TC
D. 2019.27.11 Kl. 18:30


Detta är ett tema som har önskats Umeå Beer Clubs gäster så vem är vi att säga emot? Vi kommer att prova en rad IPAs och stouts för att jämföra kontrastera av alla härliga smaker som är kopplade till dessa två stora ölstilar. Ljus eller mörk? Det kommer att bli en spännande provning med några riktigt minnesvärda öl!

Nu kommer vi även att skänka 10 kr/kund till välgörenhet!Längd: 2 timmarThis was a theme requested by the guests of Umeå Beer Club so who are we to refuse? We will be trying a range of IPAs and stouts to compare and contrast all the lovely flavours that are connected with these two massive styles of beer. Light side or dark, this surely will be a great tasting with some truly memorable beers!

Now we will also donate 10 kr/customer to charity!Length: 2 hours